Użytkownik (22)

Ostatnia aktualizacja: 21 Maja, 2024

• avatar - Wyświetla awatar!

• banner - Wyświetla baner!

• bio - Ustawia/Resetuje Twoją biografię, która pojawia się w Twoim profilu!

• birthdate - Ustawia/Resetuje Twoją datę urodzenia, która pojawi się w Twoim profilu!

• birthday - Ustawia/Resetuje Twoją datę urodzin, która pojawi się w Twoim profilu!

• bumpcount - Wyświetla informacje o liczbie podbić! | Wyświetla ranking podbić! | Manipuluje podbiciami!

• calculator - Przeprowadza kalkulacje!

• divorce - Ustawia Twój rozwód z osobą, z którą jesteś obecnie w związku małżeńskim!

• gender - Ustawia/Resetuje Twoją płeć, która pojawia się w Twoim profilu!

• help - Wyświetla listę wszystkich komend albo pomoc do konkretnej komendy!

• level - Wyświetla informacje o poziomie! | Wyświetla ranking poziomów! | Manipuluje poziomem i xp!

• marry - Ustawia Twój ślub z kimś kogo kochasz!

• messagecount - Wyświetla informacje o liczbie wiadomości! | Wyświetla ranking wiadomości! | Manipuluje wiadomościami!

• partnercount - Wyświetla informacje o liczbie partnerstw! | Wyświetla ranking partnerstw! | Manipuluje partnerstwami!

• quote - Cytuje wiadomość!

• remindme - Dodaje/Usuwa Twoje osobiste przypomnienie! | Wyświetla listę Twoich przypomnień!

• report - Wysyła opinię, sugestię lub raport o błędzie

• reputation - Daje komuś punkt reputacji!

• setafk - Ustawia Twój AFK (członkowie, którzy wspomną o Tobie, otrzymają wiadomość)

• someone - Wyświetla losowego członka z serwera!

• suggest - Wysyła Twoją sugestię do ustawionego kanału!

• verify - Weryfikuje ciebie!