Administracja (11)

Ostatnia aktualizacja: 21 Maja, 2024

• announcement - Wysyła ogłoszenie na oznaczony kanał!

• backup - Zarządza kopiami zapasowymi serwera w efektywny sposób!

• duplicateembed - Duplikuje wiadomość embed i wysyła ją na nowy kanał!

• editembed - Edytuje wiadomość embed!

• embed - Tworzy wiadomość w embed!

• giveaway - Zarządza giveaway'ami!

• giverole - Dodaje role członkowi!

• manageemoji - Zarządza emoji na serwerze!

• poll - Wysyła ankietę na oznaczony kanał!

• removerole - Zabiera role członkowi!

• resetsanctions - Resetuje system sankcji! (wszystkie sankcje od wszystkich osób)