Informacje (17)

Ostatnia aktualizacja: 21 Maja, 2024

• botinfo - Wyświetla informacje o Shiroe!

• channelinfo - Wyświetla informacje o kanale!

• emoji - Wyświetla informacje o emoji!

• firstmessage - Wyświetla informacje o pierwszej wiadomości na kanale!

• invitations - Wyświetla Informacje o zaproszeniach

• leaderboard - Wyświetla ranking punktów reputacji lub użytych komend!

• links - Wyświetla informacje o linkach Shiroe!

• members - Wyświetla informacje o najstarszych członkach według dołączenia do serwera lub utworzonego konta!

• partnerinfo - Wyświetla informacje o partnerstwie z Shiroe!

• permissions - Wyświetla informacje o uprawnieniach na danym kanale!

• ping - Wyświetla informacje o opóźnieniu Shiroe!

• profile - Wyświetla informacje o profilu!

• readme - Wyświetla ogłoszenie i informacje o zmianach w Shiroe!

• roleinfo - Wyświetla informacje o roli!

• serverinfo - Wyświetla informacje o serwerze!

• staff - Wyświetla listę personelu serwera!

• userinfo - Wyświetla informacje o użytkowniku!