Moderacja (20)

Ostatnia aktualizacja: 21 Maja, 2024

• ban - Banuje użytkownika!

• clear - Usuwa wiele wiadomości na raz!

• clearall - Usuwa wszystkie wiadomości z kanału!

• clearsanctions - Usuwa wszystkie sankcje!

• deletesanction - Usuwa jedną sankcje!

• editsanction - Edytuje jedną sankcje!

• kick - Wyrzuca członka!

• lock - Blokuje pisanie na obecnym kanale!

• managevoice - [wkrótce]

• mute - Wycisza członka!

• nickname - Zmienia pseudonim członka!

• sanctions - Wyświetla listę sankcji od członka!

• slowmode - Ustawia tryb powolny kanału!

• timeout - Wysyła członka na przerwę! (przerwa)

• topwarns - Wyświetla liczbę sankcji wszystkich osób!

• unban - Odbanowuje użytkownika!

• unlock - Odblokowuje pisanie na obecnym kanale!

• unmute - Odcisza członka!

• untimeout - Usuwa przerwę członka! (usuwa przerwę)

• warn - Ostrzega członka!