Ekonomia (23)

Ostatnia aktualizacja: 21 Maja, 2024

• balance - Wyświetla informacje o saldzie cukierków!

• blackjack - [wkrótce]

• coinflip - Rzuca monetą!

• collectincome - [wkrótce]

• crime - Płaci ci za przestępstwo!

• daily - Płaci ci za dzień!

• deposit - Wpłaca Twoje pieniądze z ręki do banku!

• dice - [wkrótce]

• givemoney - Wysyła komuś Twoje pieniądze!

• highlow - [wkrótce]

• inventory - [wkrótce]

• item - [wkrótce]

• lottery - [wkrótce]

• manageeconomy - [wkrótce]

• managemoney - Zarządza pieniędzmi członka!

• poker - [wkrótce]

• rob - Płaci ci za obrabowanie kogoś!

• roulette - [wkrótce]

• shop - [wkrótce]

• slots - Gra w "Jednoręki bandyta"!

• slut - Płaci ci za bycie panem(panią) do wynajęcia!

• withdraw - Wypłaca Twoje pieniądze z banku do ręki!

• work - Płaci ci za małą pracę!